Lijst 3

Horen. Zien. Doorpakken.

Hierom kiest u 16 maart voor BurgerBelangen

Wij zijn BurgerBelangen. De partij voor iedere inwoner van de gemeente Raalte. Wij bouwen voor onze inwoners, maken Raalte koploper in duurzaamheid en groen en wij zorgen voor goede zorg.


1. Ben Nijboer Heino

Het is de taak van de lokale politiek ervoor te zorgen dat het gewoon prettig wonen is in onze gemeente. Voor iedereen. Elke dag onze gemeente een beetje mooier, veiliger en groener maken. Geen Haags bla bla. Maar: Horen. Zien. Doorpakken. Dat is BurgerBelangen.

Video

Ben zit sinds 2006 in de gemeenteraad. Hij is gepokt en gemazeld in de politiek. In 2016 richtte hij BurgerBelangen op nadat hij zag dat de mening van inwoners heel vaak niet gehoord werd. Hij wilde inwoners weer écht een stem geven en dat is nog steeds de missie.

Ben was circa 30 jaar werkzaam in de zorg. Aanvankelijk als verpleegkundige, later als hoofd van de regionale acute ggz-zorg. Daarnaast was hij jarenlang journalistiek actief en zet hij zich voor de sport. Hij liep meerdere marathons en is sinds 2018 voorzitter van de sporthal in Heino. In de jaren 2012-2018 knokte Ben samen met Henny Lammers voor de aanleg van glasvezel in heel Salland. En met succes: eind 2018 beschikte 98% van Salland over snel-internet.

Hij is getrouwd met Henriëtte. Samen hebben ze drie uitwonende kinderen en zijn de trotse opa en oma van vijf kleinzonen.

2. Sylvia van der Heide Raalte

Als raadslid vind ik het belangrijk om de juiste keuzes te maken voor ALLE inwoners. Dat betekent ECHT luisteren. Niet altijd naar de hardste schreeuwerds, maar soms juist naar het zwakste gefluister onder inwoners. Met extra aandacht voor onze kwetsbare inwoners.

Video

Sylvia zit sinds 2018 in de gemeenteraad en was daar woordvoerder Sociaal Domein. Ze was succesvol met het indienen van een motie om ervoor te zorgen dat het preventief onderzoek naar borstkanker behouden blijft. Haar initiatief werd door de hele raad gesteund.

Sylvia is werkzaam teammanager in de GGZ en kent daardoor het sociaal domein zowel vanuit de raad/gemeente als vanuit het werkveld.

Ze is getrouwd met Jurgen, woont in Raalte-Noord en beschikt over een groot netwerk in onder meer Luttenberg.

3. Henny Lammers Mariënheem

“De kracht van BurgerBelangen? Bij problemen naar inwoners toegaan. Zien wat er speelt. Luisteren naar de zorgen. En terugkoppelen wat er mee gedaan is. Speerpunt wordt de aanpak van de stroperigheid. Procedures duren vaak onnodig lang. Té lang. Dat moet echt beter.”

Video

Henny is raadslid sinds 2018 en was de afgelopen jaren woordvoerder duurzaamheid, economie en N35. Tevens aanspreekpunt voor alle items die met Mariënheem te maken hebben. Zo zette hij het college op scherp t.a.v. de veiligheid (of beter: onveiligheid) op de Schoonhetenseweg t.g.v. achterstallig onderhoud van de bomen. En dat doet hij dan met niet mis te verstane woorden.

Zijn ruime ervaring als ICT-ondernemer, als bestuurslid KPJ, Buurtwerk, IJsbaan en als mede-initiatiefnemers van het glasvezelproject SallandGlas heeft hem een uitermate breed netwerk opgeleverd. De stijl van Henny is dat van een ondernemer: helder en resultaatgericht

4. Bert Terlouw Raalte

Mensen die me kennen weten dat ik een grote passie heb voor de geschiedenis van Salland, en van Raalte in het bijzonder. Ik zet mij graag in om deze geschiedenis en de stille getuigen ervan te verankeren in gemeentelijk beleid. Trots op ons erfgoed en landschap.

Video

Bert Terlouw heeft op meerdere terreinen zijn sporen verdiend. Hij heeft ruime ervaring als raadslid en als lid van provinciale staten. Hij weet dus hoe de hazen lopen.

Vanuit professie is Bert werkzaam als senior sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Als amateurarcheoloog heeft hij meerdere vondsten en publicaties op zijn naam staan. In Heeten vond hij de resten van het Germaanse verleden (‘de hoogovens van Salland’). Het leidde tot de oprichting van de werkgroep Oer Vuur Ijzer. Sinds twee jaar is Bert ook aanjager van het besef dat Raalte-dorp in 2023 900 jaar bestaat.

Binnen BurgerBelangen komen al deze competenties bij elkaar, waarbij Bert zich in hoofdzaak gaat richten op de kwaliteit van de openbare ruimte. Uiteraard met een accent op het behoud van waardevolle landschappelijke elementen en andere stille getuigen.

5. Michel Brinkhuis Heino

Heerlijk winkelen bij lokale ondernemers. Een huis voor iedereen die dat zoekt. En een gemeente die je inspireert op het gebied van verduurzaming en technologie. Daaraan help ik graag mee. Met creatieve oplossingen en een kritische blik.

Video

Michel was in het verleden één van de oprichters van NuHeino.nl. Een nieuwswebsite voor Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis. "Dit liet mij zien hoe enorm veel er gebeurt in Heino en omstreken." Na een aantal jaren buiten de gemeente Raalte te hebben gewoond, woont hij nu samen met zijn vriendin in Heino en kriebelt het weer om nog meer betrokken bij de gemeente Raalte te raken.

"Ik wil me inzetten voor een toegankelijke gemeente, en meewerken aan een gemeente die op een vernieuwende manier kijkt naar de vraagstukken die spelen. Een gemeente die er niet alleen ís voor haar inwoners, maar die haar inwoners ook weet te inspireren. Het programma van BurgerBelangen past daarbij het best, omdat hierin écht de stem van inwoners is opgenomen."

6. Peter van Savoijen Laag Zuthem

Mijn passie ligt bij de zorg, en vooral de jeugdzorg. De grootste zorg hierbij is het krappe budget dat uit Den Haag komt. Mijn inzet: tekorten mogen niet worden afgewenteld op onze kinderen. Punt. Bezuinigen op de zorg, dat doe je niet!

Video

Peter heeft zo’n beetje zijn hele arbeidzame leven gewerkt in de zorg. Deels in de psychiatrie, maar overwegend in de Specialistische Jeugdhulpverlening. Daar ligt ook zijn passie. “Ik heb vaak gezien hoe belangrijk het is dat alle kinderen mee kunnen doen, zichzelf kunnen zijn en ontdekken wat goed gaat. En als er problemen zijn dan moet er snel en deskundige hulp zijn.

Peter was eerder medeoprichter van een stichting kinderkampen, scriba van de kerk in Laag Zuthem, secretaris bij de plaatselijke schoolvereniging en bestuurslid van de Oranjefeesten. Daarnaast is hij vrijwilliger van de sporthal in Heino.

Peter is getrouwd, ze hebben samen twee uitwonende kinderen en drie kleinkinderen.

7. Joris Bongertman Raalte

Versimpeling! Daar zet ik me de komende jaren graag voor in! Minder regels, simpel taalgebruik en eenvoudige procedures. Zo zorgen we niet alleen dat iedereen het begrijpt, maar ook dat iedereen mee kan komen!

Video

Joris is een geboren Raaltenaar en woont daar nog altijd. Na zijn studie Economie is hij gaan werken bij de grootste Retail keten van Nederland, waar hij nog altijd als Finance Manager werkzaam is.

Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Door zijn betrokkenheid bij zijn sportende kinderen staat hij automatisch midden in de Raalter sportsamenleving. Joris is trainer bij de voetbal en coach bij de hockey (SMHC). Hij is bestuurslid bij de zaalvoetbal (Rohda) en uiteraard trapt hij zelf ook graag een balletje mee.

8. Dafne Holterman Heino

Middenin de samenleving. Opgegroeid in Lierderholthuis, woonachtig in Heino, gevormd op het FRC in Raalte. Mooie herinneringen in het Pauluszaaltje, het Horsthuis en het Trefpunt. Het verleden, het heden en onze toekomst komen samen in de lokale politiek. Oprecht, direct, eerlijk, benaderbaar & geïnteresseerd.

Video

Dafne (42) woont samen met Harald & Rens in Heino. Naast haar werk bij een verzekeringsmaatschappij is ze bijna klaar met de opleiding SJD. Als vrijwilliger zette ze zich jarenlang in voor diverse organisaties. Je kunt haar kennen als handbalscheidsrechter. Tien jaar lang floot ze menig wedstrijd in Salland.

Ze was betrokken als bestuurder en penningmeester bij Fonds voor Ons en actief als medewerker thuisadministratie bij Humanitas. Nu is het tijd voor de volgende stap: de lokale politiek.

Dafne staat voor een betere afspiegeling van de maatschappij in de Raalter gemeentepolitiek. Meer jongeren, meer vrouwen, meer diversiteit. Politiek raakt ons immers allemaal.

9. Marcel Schutte Raalte

Ik ben Marcel Schutte uit Raalte, maar ben in Broekland opgegroeid in een omgeving vol natuur en landbouw. Ik werk dagelijks vanuit het principe dat duurzaam ook de beste oplossing is. Energietransitie, duurzaamheid en milieu, zijn mijn thema’s en die gaan ons allemaal aan. Als Sallander geloof ik daarbij in de kracht van lokale oplossingen. Samen kijken wat WEL kan. Met oog op de kansen van nu, en vóór de toekomst

Video

Duurzaamheid is voor mij een centraal thema geworden, een beetje uit idealisme en mijn kijk op de toekomst maar nog veel meer uit praktisch realisme. Ik werk voor een groot internationaal bedrijf (DSM, nu Covestro) waar duurzaamheid in alle bloedvaten ingebed is. Ik heb geleerd dat duurzaamheid, winstgevendheid en zorgzaamheid voor mensen goed samengaan. Bij ons wordt er geen project gestart zonder aantoonbare winst in duurzaamheid en/of veiligheid. Dit kun je ook zien aan de beurskoersen: bedrijven die echt werk maken van duurzaamheid worden beter gewaardeerd.

Duurzaam begint bij verminderen van verspillingen en verhogen van efficiëntie. Thuis is het niet anders. We weten het allemaal: energie en water besparen zien we meteen terug op de rekening. Bij het versneld inzetten van hernieuwbare energie (in Raalte zonne-energie) geldt eigenlijk hetzelfde: we verminderen de CO2 uitstoot en worden er tegelijk financieel beter van.

Als ik samen met mijn vrouw door de straten wandel, dan word ik er gewoon blij van te zien hoeveel daken al zonnepanelen hebben. Gelukkig is er ook nog veel dak onbenut en kunnen we binnen de energie transitie nog veel winst behalen. Daarnaast heb ik persoonlijk mogen zien dat door samenwerking van buurt, gemeente en ondernemer lokaal kleine zonneparken heel mooi ingepast kunnen worden. Voor mij een super voorbeeld van “Horen, Zien, Doorpakken”.

10. Tim Gootjes Raalte

Wat hebben we een mooi buitengebied. Echt iets om trots op te zijn en ervoor te zorgen dat ook de volgende generaties ervan kunnen genieten. Daar ga ik me op richten, met speciale aandacht voor een goede invulling van vrijkomende agrarische gebouwen.


Tim werkt als accountmanager bij een drukkerij in Zwolle. Na zeven jaar volledige aandacht op het werk was in 2021 toe aan een ander uitdaging. Op moment zag ik een artikel in de media over het Zomerprogramma van BurgerBelangen, waardoor ik kennis kon maken met actuele thema’s als de N35, de kansen en bedreigingen van het buitengebied, en de gemeentelijke begroting. Hiermee werd mijn interesse in lokale politiek gelijk duidelijk. En omdat ik, net als BurgerBelangen vindt dat de lokale politiek er echt voor onze inwoners moet zijn, heb ik besloten hier 100% voor te gaan.

Tim heeft een relatie met Kim Antonissen. Zijn hobby’s: Obstacle running, mountainbiken, wandelen en modelbouw.

11. Bennie Kock Raalte

Inwoners centraal. Politiek niet moeilijker maken dan nodig is. Proberen praktisch oplossingen te vinden voor de problemen waar inwoners tegen aanlopen. Dat is de stijl die ik tegen kwam bij mijn kennismaking met BurgerBelangen. Dat sprak mij zo aan dat ik besloten heb me bij ‘de club’ aan te sluiten.

Video

Ik ben getrouwd met Ans, heb twee bonuskinderen en ben de trotse opa van drie kleinkinderen

Mijn werkzame leven speelde zich aanvankelijk af binnen de psychiatrie. Begonnen als verpleegkundige, later als manager. Vervolgens ruim 20 jaar in dienst van de Provincie Overijssel en gemeenten gewerkt aan opbouw en transitie van Jeugdzorg. Als projectleider Eigen Kracht Overijssel was het mijn taak brede maatschappelijke ontwikkelingen te ondersteunen. Sinds 2018 ben ik pensioen.

Daarnaast ben ik jarenlang actief geweest bij Rohda als voetballer, vrijwilliger en bestuurslid.

12. Luuk Haverkamp Raalte

Luuk Haverkamp ik ben geboren in Almelo, maar getogen in Raalte. In Raalte woon ik samen met Sandra en onze 2 kinderen en hond. Ik werk bij Mepal in Lochem en houd mij daar bezig met product- en proceskwaliteit en bijbehorende wet & regelgeving.


In mijn vrije sport ik graag en ik vind het leuk om te helpen bij de voetbal. Op vrijdagavond bij Rohda helpen bij de partijtjes ’onder de 8‘ en vanaf komende zomer trainers of coach van een jeugdteam.

Verder houd ik van koken, en van gezelligheid met vrienden en familie.

Ik ben in 2018 lid geworden van BurgerBelangen omdat ik het leuk vind om te weten wat er speelt in de gemeente en daar ook iets aan kan bijdragen. Ik vind het belangrijk dat iedereen een zo groot als mogelijke vrijheid geniet en dat de overheid / gemeente en/of andere instanties niet bepalen wat een burger moet en of mag.

Rol van de overheid zo klein als mogelijk is en zo veel als mogelijk bestuur en beleid op een lokaal niveau wordt georganiseerd. De overheid moet mensen helpen die al dan niet tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen.

13. Stephan Oostewechel Heeten

Klimaat, energietransitie en woningbouw. Dit zijn de thema’s die Stephan na aan het hart liggen. “Kijk, als we niets doen aan het klimaatvraagstuk dan kun je er donder op zeggen dat op enig moment de boel hier onder water staat. Dus is niets doen geen optie.”


Tweede aandachtsveld voor Stephan is woningbouw: nieuwe woningen of bestaande panden geschikt maken, met daarbij de focus op onze eigen inwoners.

“Verder vind ik dat we als gemeente als moeten streven naar zo laag mogelijke lasten voor de inwoners, zeker nu de energiekosten voor veel mensen als een rib-uit-hun-lijf zijn”, zo benadrukt Stephan.

Ten aanzien van de bestuurscultuur heeft hij nog een oprecht hartenkreet: “Wat zou het mooi zijn als politieke partijen meer voortvarend en in goede harmonie beslissingen nemen. Niet verzanden in onderling gekissebis. Of een afwachtende houding aannemen in afwachting van het zoveelste onderzoeksrapport”

Overigens is Stephan ook duidelijk over zijn politieke ambities. Die heeft hij namelijk niet. Een rol als raadslid vind hij niet bij hem passen. “Ik geef mijn mening liever binnen de steunfractie, en laat het politieke handwerk aan anderen over”, aldus Stephan.

Stephan kiest dus nadrukkelijk voor een rol als man-achter-de-schermen, en als lijstduwer. Als BurgerBelangen en zijn we blij met Stephan als onze oren en ogen binnen de Heetense samenleving.

14. Anniek van Dijk Raalte

Ik vind het van belang dat kinderen, jongeren in gemeente Raalte veilig en gelukkig met goede voorzieningen kunnen opgroeien, en dat er veilige (fiets)verbindingen zijn in de dorpen en tussen de verschillende wijken in Raalte.

Video

Ik voel me op mijn gemak bij BurgerBelangen, omdat het een toegankelijke partij is die echt wil luisteren naar inwoners en geen landelijke politiek ‘opgelegd’ krijgt.

Anniek werkt als teammanager, woont in Raalte-Noord. Is actief binnen de werkgroep Knoopbelang Raalte.

15. Wout Hofhuis Heino

Mijn naam is Wout Hofhuis, ik ben geboren en getogen in Heino en werkzaam als melkveehouder. Samen met mijn vrouw en dochter wonen we op het melkveebedrijf. Ik houd van gezelligheid en ben lid van de carnaval en help graag mee met het plaatselijke paasvuur.


Momenteel komt er veel op de agrarische sector af. Politiek gezien zie ik graag dat binnen de gemeente ingezet wordt op een platteland waar ruimte is voor de agrarische sector en deze gestimuleerd wordt. Als plaatselijke partij zie ik in BurgerBelangen momenteel de partij die zich hier hard voor maakt. Vandaar dat ik als lijstduwer graag deze partij steun.

16. Ilona Hiddes Raalte

Wat mij aanspreekt in BurgerBelangen? Het is een partij dichtbij de burger. Hoort wat er speelt, onderzoekt en ziet dan wat er mist in de samenleving en weet met een nuchtere visie door te pakken!

Video

Het sociaal domein, bedrijfseconomie, duurzame levensstijl en klimaat- en energiedoelstellingen vind ik belangrijk.

Ik ben 41 jaar, getrouwd en moeder van twee zoons. Eigen ondernemer bij IH Financiële Coaching en Reflexzone en Massage Praktijk Raalte.

Vrijwilliger/bestuurslid bij Humanitas en penningmeester bij Judovereniging Salland.

17. Taco Reimert Heino

Keuzes en beleid moeten gebaseerd zijn op feiten. Niet op rekenmodellen. En je moet meten en weten, voordat je met regels komt! Zo zou het in de politiek móeten werken, maar zo wérkt het niet. Dat is slecht voor bijvoorbeeld de agrarische sector, maar ook slecht voor het vertrouwen in de politiek. Wat mij aanspreekt in BurgerBelangen is dat zij wél beginnen bij de inwoners, wél het belang van de boeren ziet.


Taco weet waarover hij spreekt. Hij is geboren op de boerderij van zijn ouders, volgde de Middelbare Landbouwschool en is zowel werkzaam binnen biologische varkenshouderij als in de gangbare melkveehouderij. Daardoor heeft hij een brede blik op de sector. Juist de combinatie van passie voor de sector en zijn brede expertise, maakt dat hij zich enorm kan storen aan de ongefundeerde berichten op met name de sociale media.

Taco verzorgt samen met zijn vrienden van ’t Giet Vedan jaarlijks het grote paasvuur in Heino. Zijn hobby’s? Wielrennen en schaatsen.

18. Dinette Geerts Raalte

Mijn belangstelling voor BurgerBelangen? Die is gewekt in 2018. Ik las het verkiezingsprogramma en kon me daar helemaal in vinden. Sindsdien volg ik de lokale politiek en merk telkens weer dat BurgerBelangen er echt voor de inwoners is. Kijk, zelf ben ik echt een mensen-mens. Dat zou ook moeten gelden voor de politiek. Ik zie dat terug bij BurgerBelangen. Daarom dus…

Video

Ik ben gepensioneerd, dus tijd voor leuke dingen. Initiatiefnemer van het soepcafé Heino en Raalte. Nog volop actief in Raalte. Ik vind het enorm fijn wanneer ik iets kan betekenen voor anderen en word er blij van wanneer ik anderen zie genieten.

19. Johan Schotman Raalte

Ik hou van een open en eerlijk verhaal en dat de burger voorop gezet wordt. Als inwoners bezwaren hebben tegen plannen, dan kun je dat niet afdoen door te zeggen dat je het nog beter wilt uitleggen. Nee, dan luister je naar de argumenten en dan ga je met een open houding het gesprek aan! Die houding zie ik bij BurgerBelangen, en zo hoort het.

Video

Johan is gedurende zijn werkzame leven altijd actief geweest in de fijnmetaal. Inmiddels is hij gepensioneerd, waardoor hij nog meer tijd heeft gekregen voor de maatschappelijke activiteiten waar hij bij betrokken is. Zo is hij Coördinator Veiligheid bij Stöppelhaene. Johan is beveiliger bij en medeoprichter van de Raalte Evenementen Beveiliging.

Daarnaast is betrokken bij KansPlus, het 4/5 mei comité en bij de Gehandicapten Advies Raalte. Bij de renovatie van de Olykampen was Johan een belangrijke schakel tussen SallandWonen en de inwoners.

20. Bram Kanters Heino

Ik heb me het laatste jaar goed verdiept in de politiek en meerdere partijen met elkaar vergeleken. Toen ik de eerste versie van het verkiezingsprogramma van BurgerBelangen las, wist ik meteen: dit is ‘t. Geen ingewikkeld gedoe, geen abstracte, algemene verhalen of moeilijk gedoe, maar concrete voorstellen. Over Heino, de N35, over het buitengebied… over onze eigen gemeente dus. Die praktische insteek en kijken hoe iets wél kan…


Met zijn 19 jaar is Bram de jongste kandidaat op de kieslijst van BurgerBelangen, en misschien wel de jongste van alle lijsten. Hij is geboren en getogen aan de Berkendijk in Heino en volgt momenteel de MBO-opleiding Civiele Techniek bij Deltion in Zwolle. Hij is spelend lid van SMHC (Hockey) in Raalte, en houdt verder van de wintersport/skiën.

21. John Jansen Raalte

Ik vind dat er in de politiek meer naar de vragen en wensen van de burgers moet worden geluisterd. Dat moet sowieso, maar zeker ook op gemeentelijk niveau. Bij BurgerBelangen vind ik dat terug. Daarom heb ik me bij deze partij aangesloten.


Zelf ben ik zeer betrokken bij alles wat er speelt in de Blekkerhoek, denk daarbij aan de veiligheid van de Ceintuurbaan, de speeltuin, de veiligheid in de wijk, de inrichting van de groenstrook tussen Ceintuurbaan en het spoor. Voor veel hondenbezitters is die strook een geliefde uitlaatplaats.

John is sinds afgelopen jaar met vervroegd pensioen. Sinds een flink aantal jaren doet hij vrijwilligerswerk bij Rohda, waar hij verantwoordelijk is voor de kleding en materialen van alle teams.

“Door te besparen op de kosten van aanschaf van materialen voor de vereniging, help je de vereniging, maar zorg je er ook voor dat sporten voor alle leden toegankelijk blijft. Dat is leuk én dankbaar om te doen”, aldus John.

22. Diny Vloedgraven Raalte

Het was 2017, denk ik. Of 2018? Maakt ook niet uit. Ik nam deel aan de cursus Lokale Politiek van BurgerBelangen en bracht daar het idee van een zelfregiecentrum ter sprake. Een plek waar mensen met een ggz-achtergrond elkaar konden ontmoeten en activiteiten ondernemen. De reacties stimuleerden me om het idee verder uit te werken, waarbij BurgerBelangen actief meedacht.


Sinds die tijd ben ik als steunfractielid betrokken bij BurgerBelangen. In die rol kan ik meedenken met de actuele onderwerpen zoals de positie van de adviesraden, of de invulling van boerderij Strunk. Is leuk om te doen. Zelfregie en zelfredzaam zijn, vind ik belangrijke kernwaarden, ongeacht hoe je verder in het leven staat.

Hoe het nu gaat met het Zelfregiecentrum? “Heel goed. We bereiken inmiddels een heel brede groep inwoners. Niet meer alleen met een ggz-achtergrond, maar heel divers. Binnenkort verhuizen we van het parochiecentrum naar het Annahuis. Daar krijgen we de beschikking over een keuken zodat we nog meer activiteiten kunnen ontplooien en bijvoorbeeld samen een lunch kunnen verzorgen.”

23. Gerard Oortwijn Heino

“Och, zet ‘r mar wat neer. Maek d’r wat moois van. Aj mar niet òòverdrieft…”, aldus Gerard toen hem gevraagd werd hoe we hem op deze plek het beste kunnen omschrijven. “Ik hoale niet zo van publiciteit en drukte. Wie mut met zien oln het dörp een bettie leuk maek’n en as ik doar een bettie bie kan helpen, dan is det mooi”.


Oké, dan doen we zelf een poging: Wie Gerard Oortwijn zegt, zegt volleybal. En wie volleybal zegt, zegt Gerard Oortwijn. En daarmee is niets te veel gezegd. Na zijn tijd als actief speler, was hij jarenlang bestuurslid van Volleybalvereniging Hevo én initiator/organisator van toernooien zoals het vermaarde Zwembadtoernooi en het Oud/Nieuw-toernooi bij de Schaarshoek.

24. Hans Hartholt Lierderholthuis

Het is van groot belang dat er voor burgers zoveel mogelijk een tegenmacht tegen de lagere overheid wordt gecreëerd. Bij blunders moet het gemeentebestuur eerder verantwoordelijkheid nemen, zonder automatisch te leunen op een kritiekloze en ja-knikkende coalitie die het college toch wel steunt. De controle op het bestuur moet beter. Ik vind het belangrijk dat macht van CDA en GB bij de volgende verkiezingen doorbroken wordt, en plaats maakt voor een frisse wind.


BurgerBelangen spreekt mij aan vanwege de stijl om gewoon zoveel mogelijk praktische oplossingen te bedenken voor problemen waar inwoners tegenaan lopen, los van allerlei ideologische of politieke belangen van landelijke partijen.

Hans is geboren en getogen in ‘down-town’ Heino en woont al weer vele jaren in Lierderholthuis met echtgenote Loes. Hans is werkzaam als beschermingsbewindvoerder/ curator.

25. Ronald Nijboer Raalte

Saamhorigheid, sociaal, aandacht voor -, en omzien naar elkaar. Het zijn begrippen die ertoe doen. Dat geldt in zijn algemeenheid in de samenleving, maar zeker ook binnen het vrijwilligerswerk. En niet onbelangrijk: het inzetten voor de samenleving geeft mij ook gewoon veel voldoening. In de politiek vind ik betrouwbaarheid belangrijk. Met een goede mix tussen flexibel waar het kan en daadkrachtig waar het moet.


Kijkend naar BurgerBelangen vind ik het burgerpanel een geweldig initiatief. Het onderstreept hoe belangrijk het is om echt te luisteren naar wat inwoners bezig houdt en wat zij belangrijk vinden. Wat mij betreft is dát hoe politiek moet werken!

Ronald is werkzaam als medewerker Sfeer & Beheer bij Zorgspectrum Het Weijtendaal in Wijhe. Daarnaast is hij voorzitter van Carnavalsvereniging De Stöppelkaters en lid van de Stöppelveldcommissie Stöppelhaene.

26. Hans Lozeman Heino

Als je TV kijkt lijkt politiek vaak zo heel ver weg. Maar toch: politiek is van groot belang in onze samenleving. En dat is vooral zichtbaar in de lokale politiek. Lokaal gaat het om mijn dorp Heino, over ons buitengebied, over de inrichting van onze straten, over het sportpark en over de vraag hoe we ons centrum veiliger (voor senioren) en groener kunnen maken. “BurgerBelangen is er voor de inwoners en daarom is het mijn partij, mijn cluppie”.


Hans is een Heinoër in hart en nieren. Hij is actief als bestuurslid van de volkstuinvereniging De Beukelaer en van Weidevogelvereniging Bezuiden de Vecht. Daarnaast is hij verkeersregelaar bij diverse evenementen in Heino. De tijd die dan nog overblijft besteedt hij graag aan het restaureren van oude bromfietsen en Solexen. En dus is hij steevast van de partij bij de toertochten van de Solexclub De Vrolijke Slurpers.

27. Harry Kloppenberg Lierderholthuis

Eerlijk gezegd: Ik volg de politiek altijd met veel interesse, maar om er zelf actief in te worden? Nee, daarvoor is het mij teveel een slangenkuil. Daar waag ik mij niet in. Ik ben daarentegen wel gecharmeerd van BurgerBelangen, vanwege de praktische benadering. Dat spreekt mij aan ennuhhh… ik heb bij BurgerBelangen nog geen slangenkuil ontdekt.


Harry is een bekende in Lierderholthuis en wijde omgeving. Deels vanwege zijn hoveniersbedrijf, waar hij, met het bereiken van de AOW-leeftijd mee gestopt is, maar zeker ook als medeoprichter van Running Club Lierderholthuis, waarvan hij ook vele jaren trainer en voorzitter was.

Na het beëindigen van het hoveniersbedrijf en daarnaast veel vrijwilligerswerk, geniet hij al enkele jaren van zijn AOW en van de hand-en-spandiensten op landgoed Den Alerdinck.

28. Harry Ogink Heino

In ben Harry Ogink en woon samen met mijn vrouw Annie in het mooie buitengebied van Heino. Ik vind leuk en inspirerend om me in te zetten voor mijn dorp. Zo ben ik penningmeester van de Vereniging voor Heemkunde Omheining, bestuurslid van KBO Heino en bestuurslid van het shantykoor De Stuwzangers in Vilsteren. Verder coördineer ik als lid van de financiële commissie van de RK Kerk jaarlijks de Aktie Kerkbalans.


Zoals gezegd: ik woon in het mooie buitengebied van Heino. Een omgeving waar we met zijn allen trots op kúnnen zijn, en zuinig op móeten zijn. Dat maakt dat ik fel tegenstander ben van ontwikkelingen die dat mooie landschap ontsieren. En dan doel ik concreet op windmolens, grote zonneparken en tiny houses.

29. Inge Pijnacker Raalte

Inge is geboren en getogen in Raalte, en woont samen met haar 5-jarige zoon Quinn met veel plezier in Raalte-Noord. Opgeleid als toegepast psychologe werkt ze als casemanager bij Tactus Verslavingszorg.


"Mijn prioriteit is dat er een goede en veilige fietsverbinding komt bij Kruispunt Bos. Ik woon in de wijk 'Het Overstigt' en maak gebruik van de fietsenoversteek om naar het centrum te gaan, de zwemles en de voetbal. Door de oversteek laat ik de auto vaker bij huis staan. Daarnaast maken ook vele scholieren gebruik van de fietsenoversteek bij Kruispunt Bos." Aldus Inge.

"Een veilige fietsverbinding moet er dus gewoon komen, punt. Stem daarom op BurgerBelangen, zij zetten zich al geruime tijd in om een veilige verbinding te realiseren."

30. Wouter Koning Laag Zuthem

Wouter Koning is vooral bekend als eigenaar van Den Alerdinck in Laag Zuthem. Hij kocht de havezate toen deze in verwaarloosde staat was, en bracht zowel de gebouwen als de rustieke omgeving terug in oude glorie.


Vanuit zijn passie om ‘leuke dingen te doen’ kocht hij vervolgens het oude vormingscentrum, verbouwde deze tot prachtige accommodatie voor groepsarrangementen. Sinds begin 2021 is de accommodatie in gebruik als opvanglocatie voor asielzoekers met corona.

Wouter is één van de leden van het eerste uur van BurgerBelangen. “Bij BurgerBelangen zie ik telkens weer de houding van hoe-kan-het-wel, van de praktische oplossingen en korte lijnen. Zo hoort politiek te werken. En als ik daar bij kan helpen, dan doe ik dat graag”.

31. Maria Schrijver Raalte

Ik ben mede-eigenaar van werving- en selectiebureau Professionals4U. We werven en selecteren ervaren ZZP’ers voor tijdelijke opdrachten in de zorg, zodat uiteindelijk de zorgvrager de zorg krijgt die nodig is.


BurgerBelangen werkt lokaal en stelt de burger centraal. Juist deze gedachte, het centraal stellen van degene waar het om gaat, ondersteun ik van harte. In de zorg hebben we het dan over zowel de inwoners die de juiste zorg moeten krijgen, als over de zorgprofessionals die de tijd en ruimte moeten krijgen om die zorg goed te kunnen bieden.

32. Miranda Hekking Heino

Mijn naam is Miranda Hekking, woonachtig in buitengebied van Heino. In het dagelijks leven ben ik leidinggevende bij Isala ziekenhuis op de polikliniek Oncologie. Ik vind het belangrijk dat een politieke partij dicht bij de burgers staat en dat is precies wat BurgerBelangen doet, praktisch en toegankelijk!


Miranda is als vrijwilligster actief binnen commissies bij de VV Heino, Tennisvereniging Heino en tijdens de Pompdagen.

33. Wilfred Eikelboom Laag Zuthem

Wat mij het meeste aanspreekt in BurgerBelangen? Dat zij achter onze boeren staan. Wij kunnen niet zonder. Kijk naar ons mooie buitengebied: hoe zou dat er uit gezien hebben zónder onze boeren. En zonder onze boeren zouden we ons voedsel uit het buitenland moeten halen. Boeren verdienen onze steun. BurgerBelangen geeft deze.


Wilfred werkt bij Scania in Zwolle, al bijna 42 jaar. Hij was vele jaren voorzitter van Stichting Timulazu, in de volksmond ook wel bekend als de kringloopwinkel in Heino, met een vestiging aan de Brinkweg en aan de Canadastraat.

Zijn grote hobby’s: zijn paarden, de kippen, lekker wandelen met de hond en werken in de tuin.

34. Will van Dongen Raalte

Ik ben iemand die zegt wat ik vind en doe wat ik zeg. Daar ontbreekt het nog wel eens aan in de politiek. Dat gepraat met meel in de mond, dat is niets voor mij. Het mooie van BurgerBelangen is dat ik binnen de steunfractie alle ruimte krijg om ideeën in te brengen of signalen van inwoners door te geven. En de discussies eindigen altijd in de vraag: en wat vinden onze inwoners er nou van. Niet alleen afgaan op de standaard sprekers, maar ook checken wat de stille meerderheid vindt.


Deze insteek maakt dat ik me thuis voel mij BurgerBelangen. Will is sinds enig tijd met pensioen, is getrouwd met Agnes. Samen hebben ze drie kinderen en zijn de trotse grootouders van zes kleinkinderen.